تبلیغات
Fun Magically
Fun Magically
شنبه 2 آذر 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤
سلام دنبال یه نویسنده برا وبلاگم اگه کسی میتونه نویسنده شه خبر بده و من شرایط رو بهش بگم...

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 25 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤

و گاهی لــحظه های ســـــــــــکوت
پر هیاهو ترین دقـایق زندگی هستند


مملو از آنچه میخواهیم بگوییم ولی نمیتوانیم بگوییم ...


مث همین الان من..
نوع مطلب : عـاشقانه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 25 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤
 من مانده ام و۱۶جلد لغت نامه

که هیچکدام ازواژه هایشان مترادفدلتنگیهای لعنتی نمیشود!

کاش دهخدا میدانست

دلتنگی درد دارد…نه معنا    

نوع مطلب : عـاشقانه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 25 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤
 زلیــפֿـآ. . .
جـآלּ یـوسـُفـَتــ رآستـشــ رآ بـِگـو...
بـــﮧ פֿـُבآ چـِـــﮧگـُـفتـــے کـــﮧ פֿـُوבَشـ ایـنـطـُور
پـ ـآ בَرمـیـ ـآنــے کـَـرב؟    
نوع مطلب : عـاشقانه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 25 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤

گاهی دلم میخواد برم یه گوشه بشینم پشت


بکنم به دنیا....
پاهام رو بغل کنم، گریه کنم و بلند بلند بگم :


"من دیگه بازی نمی کنم" !!!!!    
نوع مطلب : عـاشقانه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 25 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤

همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی

وقتـــی بغــــض میکـــُنی

وقتـــی دآغونــــی

وقــــتی دلــِت شکــــستـ ه

دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ

انقــــدر حـ ـرف دآری کـــ ه فقــط میتونــی بگـی :


“بیخـــیآل”… 
نوع مطلب : عـاشقانه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 25 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤
 خَسته اَم ...

بَس کهٍ پنهآن کَردَم

دُوست دآشتنَــــت رآ

مَن بدهکآرَم بهٍ دلَم

بخآطرٍ تَمآم لَحظه هآیی کهٍ

مَحکومَش کَردم بهٍ سُکوت..    
نوع مطلب : عـاشقانه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 25 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤
شما بـــاورتون نمیشه ولی

آدمـــایی هستن که خوشبخـــت نیستـــن ولی

با بدبخـــت کردن ِ دیگـــران احساس ِ خوشبختـــی بهشـــون دست میـــده ...! 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 25 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤
اگــــــــــــــــــر درد داری

تحمــــــــــل کــــــــن

روی هــــــــم کــــــه تلنبـــــــار شـــــــد

دیگــــــــر نمیفهمـــــــی کـــــــــدام درد

از کجــــــــــاست....

کـــــــم کـــــــم خـــــــودش

بــــــــی حــــــــــس می شـــــــــود
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 25 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤

مورد داشتیم رفتن خواستگاری …

داماد ، برادر عروس رو با خود عروس اشتباه گرفته !!!!

نوع مطلب : طنــز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 25 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤
ﺍﺯ ﻋﺰﯾﺰﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎﭖ ﺑﻠﺪﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ

ﺗﻮ ﻋﮑﺴﺎﯼ ِ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯿﺸﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ
ﺭﻭﺗﻮﺵ ﻧﮑﻨﻦ ﻭ ﯾﻪ ﺩﺳﺘﯽ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻘﯿﻪ
ﺑﮑِﺸَﻦ !.....

ﻫﻢ ﺛﻮﺍﺏ ﺍُﺧﺮﻭﯼ ﺩﺍﺭﻩ ,

ﻫﻢ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺣﺎﻝ
ﺩﺍﺩﯼ ,..... ﻭﺍﻻ
نوع مطلب : طنــز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 25 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤
من ﺣﺎﺿﺮﻡ ﺁﻣﻮﻧﯿﺎﮎ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻨﻢ
ﻭﻟﯽ.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺑﻮﯼ ﻣﺎﻩ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻣﻢ ﻧﺮﺳﻪ!
نوع مطلب : طنــز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 21 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤
وقتی مشکی مد باشه : خوبه
وقتی رنگ مانتو شلوار باشه :خوبه
وقتی رنگ عشقه :خوبه!
وقتی رنگ کت و شلوار باشه: با کلاسه!
وقتی لباس های شب تو مهمونی ها مشکی باشه باکلاسه!

اما

وقتی رنگ چادر من مشکی شد
بد شد!
افسردگی می آورد!
دنبال حدیث و روایت می گردند
که رنگ مشکی مکروهه!
مشکی تا جایی که برای لباس های شما بود خوب بود و باکلاس به ما که رسید بد شد
من و متهم می کنید به افسردگی به دل مردگی
و من توی زندگی دنباله لحظه ای هستم که افسردگی گرفتم به حکم شما!
چرا حجاب را مساوی با افسردگی می دانید!
دوست دارم چادر مد شود
مشکی رنگ عشق باشد
عشق به خدا بدون افسردگی!قشنگه
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 21 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤
ﺍﮐﻮﯼ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻠﻤﻮﻥ ﺧﺮﺍﺏ ﺑﻮﺩ، ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ ﺍﻭﻣﺪ ﭘﺸﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻮ
ﮔﻔﺖ : ﮐﻤﮏ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺁﻣﺎﺩﺱ
ﻣﺎﺩﺱ
ﺍﺩﺱ
ﺩﺱ
ﺩﺱ
ﺩﺱ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﮐﺖ ﻗﺴﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ۴ ﻧﻔﺮ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻟﺮﺯﺵ بدن
ﺑﻮﺩﻥ، ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺗﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺩﺳﺘﺎ ﺷﻠﻪ ﻫﺎ |:

من:http://facenama.com/i/tmp/1377974929468370_orig.jpg

حاج آقا:http://www.facenaz.net/i/icons/s7.gif

اکو:http://www.facenaz.net/i/icons/s31.gif

نوع مطلب : طنــز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 21 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮﺕ ﺑﺨﺮﻡ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ،
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﯿﻔﯿﺘﺶ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﯾﺰﺵ.
ﺁﺧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﺑﺎﺯﺍﺭﻩ ﮐﻪ
ﺍﺯ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺭﺩ ﻧﻤﯿﺸﻪ!
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﺮﺍ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﺗﻮﯼ ﭼﺎﻩ
نوع مطلب : طنــز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺑﺎﻡ :
ﺑﻮ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ
ﭘﺮﺕ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﺍﺯ ﺭﻭ ﻫﻮﺍ
ﻭﺯﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ
ﺷﻤﺮﺩﻥ ﺧﻄﻬﺎﯼ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ
ﺯﺩﻥ ﺭﻭﯼ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ ﻭ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ
ﻧﮕﺎﻩِ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﻮﻩ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﮐﻪ ﺁﺭﻩ ﺁﻗﺎ ﻣﻦ
ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻡ
ﺧﺮﯾﺪﻥ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ
ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ
ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﭼﻨﮕﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻥ
ﺩﺳﺖ ﻭ ﺳﻮﺕ ﻭ ﺟﯿﻎ ﻭ ﻫﻮﺭﺍﯼ ﺣﻀﺎﺭ
ﭘﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ
ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺎ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﺧـــــﯿﺎﺭ
نوع مطلب : طنــز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :( کل صفحات : 20 )    ...   4   5   6   7   8   9   10   ...   
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ༺⋆Fake Messiah⋆༻
نظرسنجی
خواننده زن مورد علاقه شما کیه؟؟؟

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :