تبلیغات
Fun Magically - مطالب طنــز
Fun Magically
دوشنبه 25 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤
ﺍﺯ ﻋﺰﯾﺰﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﻮﺷﺎﭖ ﺑﻠﺪﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ

ﺗﻮ ﻋﮑﺴﺎﯼ ِ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯿﺸﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ
ﺭﻭﺗﻮﺵ ﻧﮑﻨﻦ ﻭ ﯾﻪ ﺩﺳﺘﯽ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻘﯿﻪ
ﺑﮑِﺸَﻦ !.....

ﻫﻢ ﺛﻮﺍﺏ ﺍُﺧﺮﻭﯼ ﺩﺍﺭﻩ ,

ﻫﻢ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺣﺎﻝ
ﺩﺍﺩﯼ ,..... ﻭﺍﻻ
نوع مطلب : طنــز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 25 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤
من ﺣﺎﺿﺮﻡ ﺁﻣﻮﻧﯿﺎﮎ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻨﻢ
ﻭﻟﯽ.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺑﻮﯼ ﻣﺎﻩ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻣﻢ ﻧﺮﺳﻪ!
نوع مطلب : طنــز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 21 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤
ﺍﮐﻮﯼ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻠﻤﻮﻥ ﺧﺮﺍﺏ ﺑﻮﺩ، ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ ﺍﻭﻣﺪ ﭘﺸﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻮ
ﮔﻔﺖ : ﮐﻤﮏ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺁﻣﺎﺩﺱ
ﻣﺎﺩﺱ
ﺍﺩﺱ
ﺩﺱ
ﺩﺱ
ﺩﺱ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﮐﺖ ﻗﺴﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ۴ ﻧﻔﺮ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻟﺮﺯﺵ بدن
ﺑﻮﺩﻥ، ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺗﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺩﺳﺘﺎ ﺷﻠﻪ ﻫﺎ |:

من:http://facenama.com/i/tmp/1377974929468370_orig.jpg

حاج آقا:http://www.facenaz.net/i/icons/s7.gif

اکو:http://www.facenaz.net/i/icons/s31.gif

نوع مطلب : طنــز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 21 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮﺕ ﺑﺨﺮﻡ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ،
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﯿﻔﯿﺘﺶ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﯾﺰﺵ.
ﺁﺧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﺑﺎﺯﺍﺭﻩ ﮐﻪ
ﺍﺯ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺭﺩ ﻧﻤﯿﺸﻪ!
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﺮﺍ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﺗﻮﯼ ﭼﺎﻩ
نوع مطلب : طنــز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺑﺎﻡ :
ﺑﻮ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ
ﭘﺮﺕ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﺍﺯ ﺭﻭ ﻫﻮﺍ
ﻭﺯﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ
ﺷﻤﺮﺩﻥ ﺧﻄﻬﺎﯼ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ
ﺯﺩﻥ ﺭﻭﯼ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ ﻭ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ
ﻧﮕﺎﻩِ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﻮﻩ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﮐﻪ ﺁﺭﻩ ﺁﻗﺎ ﻣﻦ
ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻡ
ﺧﺮﯾﺪﻥ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ
ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ
ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﭼﻨﮕﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻥ
ﺩﺳﺖ ﻭ ﺳﻮﺕ ﻭ ﺟﯿﻎ ﻭ ﻫﻮﺭﺍﯼ ﺣﻀﺎﺭ
ﭘﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ
ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﻞ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺎ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﺧـــــﯿﺎﺭ
نوع مطلب : طنــز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 21 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤
پنج پندِ بروسلی برای جلوگیری از خشم....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.字楼室....
2.建筑师事务...
3.所和“美国...
4.之音”及“美国 志愿者协会”无任何关联中.....
5.国北京 市朝阳区建国路号华贸中心二号写字楼室建筑师事务

به دومیش خیلی توجه کنید!!!!نوع مطلب : طنــز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 21 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤نوع مطلب : طنــز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 21 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤
تبلیغ جدید شرکت سایپا :

حادثه و هیجان را با ما تجربه کنید؛ شاد بروید شادروان برگردید!!!
نوع مطلب : طنــز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 21 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤
داشتم با بابام شطرنج بازی میکردم

برگشته میگه یا مات میشی یا ماشینتو ازت میگیرم :|

دو راهی ذلت و خفت همینه والا 
نوع مطلب : طنــز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 21 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤
نوع مطلب : طنــز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 21 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤


دختره اسمشو توی پروفایلش گذاشته

R R R

بهش گفتم ینی چی !؟

گفت خنگول

ستاره دیگه

:|

نوع مطلب : طنــز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پســـــــــــری که :ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺶ ﺗﮏ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ ..
ﻫﺮﻭﻗﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻗﻠﻘﻠﮑﺖ ﻣﯿﺪﻩ ...
ﺗﻮ ﺩﺍﺷﺒﻮﺭﺩﺵ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ ﺩﺍﺭﻩ ...
.
.
.
.
.
ﭘﺪﺭ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻠﺪ ﺷﺪﻩ |:
نوع مطلب : طنــز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 14 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤
با داییم رفته بودم موبایل بخریمداییم به فروشنده میگه: به نظر شما كدوم رنگو بخریم ؟
فروشنده: والا این به سلیقه ی شخصیتون بر میگرده من نمیتونم نظری بدم
داییم: حالا شمااااا اگه بودی كدومو میخریدی؟
فروشنده: چی بگم والا.!!! شما باید بپسندین سلیقه ها متفاوته
داییم: سلیقه ی شما كدومو میپسنده؟
فروشنده: والا من اگر بودم نقره ای رو میخریدم
داییم: پس اگر زحمتی نیست اون مشكی رو به ما بده!
فروشنده با تعجب گفت ...چرااا مشكی؟!!!!
داییم: اون نقره ایه حتمااااا مشكلی داره كه اصرار داری به مااا بندازیش.
:|

ینی این منطقش منو کشته
نوع مطلب : طنــز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 14 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤
احساس قدرتی که کشتن سوسک تو جمع دخترا به یه پسر میده ، کشتن اژدهای دوسر توسط همون پسر تو جمع پسرا نمیده !:Dنوع مطلب : طنــز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 14 شهریور 1392 :: نویسنده : ❤Faride ❤
دیگه از کلیپس گذشته
بعضی از این دخترا در حال ساخت مسکن مهر رو سرشون هستن
والا بوخوداااا :|
نوع مطلب : طنــز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :( کل صفحات : 10 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ༺⋆Fake Messiah⋆༻
نظرسنجی
خواننده زن مورد علاقه شما کیه؟؟؟

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :